Програма навчальної дисципліни.

№ з/п Назви тем Кількість годин
усього У тому числі
Лекц. Практ. сам.роб.
Настановчі лекції Розділ 1. Загальна частина
Основні поняття в технології ліків. Біофармація. - -
Державне нормування виробництва лікарських препаратів
2 Курс
Дозування в технології ліків.Охорона праці при роботі із засобами малої механізації для дозування за масою та об’ємом Контрольна робота №1
Розділ 2. Технологія ліків аптечного та промислового виробництва
Тверді ліки - -
4.1 Порошки для зовнішнього та перорального застосування. Охорона праці під час приготування порошків з отруйними, наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами
4.2 Збори. Таблетки. Драже. Гранули. Капсули. - -
Ліки з рідким дисперсійним середовищем Контрольна робота №2
5.1 Розчини. -
5.2 Суспензії. Емульсії -
5.4 Настої. Відвари. Слизи. Фітопрепарати промислового виробництва: екстракти, максимально очищені препарати. Соки свіжих рослин. Екстракти-концентрати заводського виробництва. -
М’які ліки для місцевого застосування
6.1 Лініменти. Мазі. Пасти -
6.2 Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування. Пластирі. Гірчичники. Ліки, що знаходяться під тиском. Піни медичні. Ветеринарні ліки. - -
іспит
3 Курс
Ліки для парентерального застосування Контрольна робота №3
7.1 Ін’єкційні розчини. Охорона праці під час використання апаратури для одержання води для ін’єкцій та стерилізації -
7.2 Інфузійні ліки
8. 9. 10. Очні ліки Ліки для новонароджених та дітей віком до одного року Ліки з антибіотиками -
11. Фармацевтичні несумісності -
Усього:

Теми лекційних занять

№ з/п Назва теми, зміст Кількість годин
1 курс ІІ семестр
Розділ 1. Загальна частина Тема №1. Лекція №1. Основні поняття в технології ліків. Біофармація. Фармація як розділ медицини. Визначення технології ліків як наукової та навчальної дисципліни та її зв’язок з іншими дисциплінами. Основні поняття в технології ліків: фармакологічний засіб, лікарський засіб, лікарська речовина, лікарська сировина, лікарська форма, лікарський препарат. Класифікація ліків за агрегатним станом, шляхами введення та способом застосування, за дозуванням та ступенем дисперсності, способом виробництва. Біофармація. Біофармацевтичні фактори. Аптечне та промислове виробництво ліків, взаємозв’язок між ними, сучасний стан та перспективи розвитку. Професійно-деонтологічні принципи роботи фармацевта.
Тема №2. Лекція №2. Державне нормування виробництва лікарських препаратів. Основні напрями нормування виробництва ліків. Право на виготовлення лікарських засобів. Нормування якості лікарських засобів і допоміжних речовин. Державна фармакопея України (ДФУ), загальні статті та монографії. Накази МОЗ України, інформаційна та довідкова література. Нормування складу прописів лікарських препаратів. Рецепт, його значення. Структура рецепта та правила його оформлення. Нормування умов і технологічного процесу виготовлення лікарських засобів. Отруйні, сильнодійні, наркотичні лікарські речовини. Дози.
Усього: 4 години
2 курс ІІІ семестр
Тема №3. Лекція №1 (3). Дозування в технології ліків.Охорона праці при роботі із засобами малої механізації для дозування за масою та об’ємом. Дозування за масою.Види ваг, їх будова. Метрологічні властивості ваг. Гирі і важки. Державна метрологічна система мір і ваги. Правила зважування на технічних аптечних та ручних вагах.
Дозування за об’ємом. Вимірювальні прилади: бюреткова система, мірний посуд. Правила відмірювання. Дозування рідин краплями. Догляд за приладами для відважування і відмірювання. Засоби малої механізації для приготування та фасування твердих і рідких лікарських препаратів, охорона праці під час їх застосування.

Розділ 2. Технологія ліків аптечного та промислового виробництва. Тверді ліки. Тема №4. Лекція №2 (4). Порошки для зовнішнього та перорального застосування. Порошки, їх характеристика. Класифікація та способи прописування порошків. Перевірка доз отруйних та сильнодіючих лікарських засобів. Загальна технологія приготування порошків.
4.1. Лекція №3 (5).Особливості приготування порошків. Особливості приготування порошків: · недозованих; · дозованих з лікарськими засобами: виписаними в рівній кількості; виписаними в різних кількостях; з різними фізико-хімічними властивостями; з рідинами.
4.2. Лекція №4 (6). Приготування порошків із отруйними, наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами. Приготування порошків із отруйними, наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами. Тритурації та їх використання.
Лекція №5 (7). Збори. Таблетки. Драже. Гранули. Капсули. Збори, їх класифікація. Способи прописування. Загальні правила приготування дозованих і не дозованих зборів. Способи введення ЛЗ. Зберігання. Таблетки. Визначення. Класифікація. Вимоги ДФУ 2001. Зберігання. Драже. Мікродраже. Гранули.Вимоги ДФУ 2001. Зберігання. ЛЗ для орального застосування подовженої та підтримуючої дії.
Усього: 10 годин
2 курс ІV семестр
1. Розділ 3. Ліки з рідким дисперсійним середовищем. Тема №5. Лекція №1 (8). Розчини. Охорона праці при роботі зі спиртом етиловим, кислотами, отруйними, сильнодійними речовинами. Визначення. Характеристика. Класифікація за: · медичним застосуванням; · типом дисперсної системи; · складом; · природою розчинника.

5.1. Розчинники, які застосовуються для приготування рідких ліків: · вода очищена, її одержання, випробування, умови та терміни зберігання, техніка безпеки під час використання апаратури для одержання води очищеної; • неводні розчинники (спирт етиловий, гліцерин, олії, димексид тощо).Вимоги до них. Характеристика.
Загальна характеристика справжніх розчинів. Розчинність. Чинники, що впливають на розчинність. Прописування розчинів, позначення їх концентрації. Перевірка доз отруйних та сильнодійних речовин у мікстурах. Загальні стадії приготування справжніх розчинів. Водні розчини. Масооб’ємний спосіб приготування. Особливі випадки приготування водних розчинів. Концентровані розчини для бюреткової системи та їх використання.
Стандартні рідини: кислота хлоридна, пероксид водню, розчин алюмінію ацетату основного, розчин формальдегіду, розчин аміаку, кислота оцтова, розчин калію ацетату. Розведення їх в умовах аптек. Техніка безпеки під час розведення стандартних рідин.
2. Лекція №2 (9). Неводні розчини: гліцеринові, олійні, водно-димексидові. Особливості їх приготування. Спиртові розчини. Розведення спирту етилового. Особливості приготування, маркування, зберігання. Техніка безпеки рід час роботи зі спиртом етиловим. Неводні розчини промислового виробництва. Номенклатура. Загальна характеристика. Ароматні води, їх одержання.
Розчини високомолекулярних сполук. Визначення, характеристика. Приготування розчинів необмежено набухаючих сполук: пепсину, екстрактів. Приготування розчинів желатину, крохмалю, метилцелюлози. Колоїдні розчини. Визначення. Властивості. Приготування розчинів захищених колоїдів: коларголу, протарголу, іхтіолу.
Краплі. Класифікація та перевірка доз отруйних та сильнодійних лікарських речовин у краплях. Особливості приготування, випробування, маркування, зберігання. Краплі промислового виробництва. Загальна характеристика.

3. 5.2. Лекція №3 (10). Суспензії. Визначення. Характеристика. Умови утворення. Способи приготування суспензій. Приготування суспензій дисперсійним методом із гідрофільних та гідрофобних лікарських засобів. Стабілізація суспензій. Приготування суспензій конденсаційним методом: хімічною взаємодією та заміною розчинника. 5.3. Емульсії. Визначення. Характеристика. Типи емульсій. Класифікація та характеристика емульгаторів. Технологія олійних емульсій. Введення лікарських засобів в емульсії. Технологія насіннєвих емульсій. Випробування, маркування, зберігання емульсій.
4. 5.4. Лекція №4 (9). Настої. Відвари. Слизи. Охорона праці під час використання апаратури для виготовлення водних витяжок. Визначення. Характеристика. Теоретичні основи процесу екстрагування з лікарської рослинної сировини. Чинники, що впливають на якість водних витяжок. Апаратура, що використовується в технології водних витяжок, охорона праці під час її використання. Загальна технологія водних витяжок. Особливі випадки приготування водних витяжок. Фітопрепарати промислового виробництва:настоянки, екстракти. Максимально очищені препарати. Соки свіжих рослин. Загальна характеристика. Одержання. Стандартизація. Зберігання. Випробування. Маркування. Екстракти-концентрати промислового виробництва. Одержання. Стандартизація. Застосування. Технологія водних витяжок з використанням екстрактів-концентратів в умовах аптек.
5. Тема №6. М’які ліки для місцевого застосування. Лекція №5 (10). Лініменти (рідкі мазі).Визначення. Характеристика. Класифікація. Загальні правила приготування лініментів: гомогенних; гетерогенних; комбінованих. Випробування, маркування, зберігання лініментів. Лініменти промислового виробництва.
6.1. Мазі, їх визначення. Характеристика. Класифікація. Допоміжні засоби (основи) для мазей. Вимоги до них. Біофармацевтичні аспекти мазей. Загальна технологія мазей. Приготування гомогенних, гетерогенних, комбінованих мазей. Лікувально-косметичні мазі. Пасти. Класифікація. Особливості приготування. Випробування, маркування, зберігання мазей, паст. Мазі, пасти промислового виробництва.
6.2. Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування. Пластирі. Гірчичники. Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування. Визначення. Способи прописування. Допоміжні засоби, основи для супозиторіїв, вимоги до них. Перевірка доз отруйних, сильнодійних лікарських засобів у супозиторіях. Розрахунки кількості основи залежно від методу приготування та форми. Правила введення лікарських засобів до супозиторних основ. Технологія лікарських препаратів ректального та вагінального застосування методами викачування, виливання. Технологія паличок. Випробування, маркування, зберігання ліків для ректального та вагінального застосування. Ректальні та вагінальні лікарські засоби промислового виробництва. Пластирі. Гірчичники.Визначення, загальна характеристика. Ліки, що знаходяться під тиском. Піни медичні. Поняття про аерозолі. Виробництво. Зберігання. Ветеринарні ліки.Визначення. Характеристика. Номенклатура. Особливості приготування і дозування. Зберігання. Застосування.
Усього: 10 годин
3 курс V семестр
1. 2. Тема №7: Ліки для парентерального застосування. Лекція №1 (11). Ін’єкційні розчини. Лікарські засоби для парентерального застосування. Визначення. Класифікація за ДФУ. Асептика. Забезпечення асептичних умов відповідно до вимог чинних нормативних документів. Стерилізація. Методи стерилізації. Апаратура для стерилізації, правила роботи з нею. Розчинники. Вода для ін’єкцій. Вимоги ДФУ. Одержання. Апаратура. Випробування. Зберігання. Неводні розчинники. Характеристика. Вимоги НТД до лікарських засобів, тари та допоміжних матеріалів. Характеристика. Вимоги ДФУ. Біофармацевтичні аспекти технології розчинів для ін’єкцій. Загальна технологія ін’єкційних розчинів в умовах аптек. Стабілізація ін’єкційних розчинів. Особливості приготування розчинів для ін’єкцій з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських засобів та об’єму. Ізотонічність. Розрахунки ізотонічних концентрацій за допомогою ізотонічного еквівалента за натрієм хлоридом, іншими методами. Випробування. Маркування. Зберігання. Терміни придатності. Ліки для ін’єкцій промислового виробництва.Загальна характеристика. Подовження фармакологічної дії ін’єкційних ліків.
Інфузійні ліки. Інфузійні лікарські засоби. Класифікація. Характеристика. Розчини для внутрішньовенних інфузійних вливань. Вимоги до них. Інфузійні лікарські засоби промислового виробництва. Загальна характеристика. ________________________________________________________ Тема №8. Лекція №2 (12).Очні ліки. Біофармацевтичні аспекти очних ліків. Очні краплі, розчини, вимоги НТД до них. Особливості технології очних крапель в умовах аптеки. Випробування, маркування, зберігання, термін придатності очних крапель. Очні мазі. Допоміжні засоби для очних мазей, вимоги до них. Технологія очних мазей. Випробування, маркування, зберігання, терміни придатності очних мазей. Очні ліки промислового виробництва. Пролонгування дії очних ліків. Тема №9.Ліки для новонароджених та дітей віком до одного року Ліки для новонароджених та дітей віком до одного року. Характеристика. Вимоги чинних нормативних актів. Особливості приготування ліків для новонароджених та дітей віком до одного року, випробування, маркування, відпускання та зберігання. Тема №10.Ліки з антибіотиками. Антибіотики, виписування їх у рецептах. Вимоги до антибіотиків з урахуванням особливостей їх дії. Особливості технології ліків з антибіотиками відповідно до їх фізико-хімічних властивостей. Маркування ліків з антибіотиками. Зберігання. Номенклатура ліків з антибіотиками. Тема №11.Фармацевтичні несумісності Несумісність. Визначення. Види. Характеристика. Класифікація несумісностей. Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі, шляхи їх подолання. Нераціональні поєднання лікарських засобів у лікарських формах. Дії аптечного працівника з приймання рецептів та відпускання ліків, що містять несумісні та нераціональні поєднання лікарських засобів.
Усього: 4 години
Усього за курс: 24 години

Теми практичних занять


1151581224227332.html
1151655054702965.html
    PR.RU™