Розв’язання.

· Власні оборотні кошти визначаються як різниця між постійними пасивами і постійними активами.

За умовами задачі: ПП = СК+РК+ДЗ = 8800+7800+8800=25400 тис. грн. ПА = ОЗ = 10300 тис. грн.

ВОК = 25400 - 10300 = 15100 тис. грн.

· Поточні фінансові потреби розраховуються як різниця між поточними активами (без грошових коштів) і поточними пасивами.

За умовами задачі: Пот.А = 7200+7000+7400+8600 = 30200 тис. грн.

Пот.П = 8000 тис. грн.

ПФП = 30200 – 8000 = +22200 тис. грн.

· Потенційний надлишок/дефіцит коштів – це різниця між 1 і 2.

За умовами задачі: 15100 – 22200 = -7100 тис. грн. Тобто, дефіцит коштів.

потенційного дефіциту з урахуванням грошових коштів та короткострокових вкладень, інших оборотних активів і залученого короткострокового кредиту.

За умовами задачі: (-7100) – 7800 + 7100 +880 + 880 = 6040 тис. грн.

З урахуванням необхідності сплати кредиту та залученням ліквідних активів у підприємства спостерігається надлишок коштів в розмірі 6040 тис. грн.

В цілому, оскільки поточні фінансові потреби більше власних оборотних коштів, постійних пасивів не вистачає для забезпеченя нормального функціонування підприємства. Таким чином, 7100 тис. грн. – це і є необхідна сума короткострокового кредиту.

Задача 6. Дивіденди за акціями з постійним коефіцієнтом зростаннячотири роки тому становили 15 грн. Останні сплачені дивіденди дорівнюють 21грн. Визначити очікувану доходність акції ка, якщо її ринкова вартість –

83грн.


1152460273419411.html
1152480253891213.html
    PR.RU™