ПОРЯДОК РОБОТИ НА МАШИНІ ТИПУ МПТ-1401

4.1 Перевірка роботи машини на вибраних параметрах режиму без включення зварювального струму.

4.1.1 Перевірити надійність заземлення ізоляції шляхом огляду затискних пристроїв, проводів та ізоляції.

4.1.2 Періодично перевіряйте опір вторинного контуру машини. При значному його збільшені протріть контактні поверхні і затисніть контакти вторинного контуру.

4.1.3 Під’єднайте кабелем регулятор циклу зварювання до шафи керування. Зробіть заземлення регулятора циклу зварювання. Місце під’єднання проводу заземлення необхідно зачистити до металевого блиску.

4.1.4 Подати воду з мережі та проконтролювати її прохід через зливний шланг.

4.1.5 Подати повітря в пневмосистему.

4.1.6 Включити цеховий щиток живлення електричної енергії.

4.1.7 Встановити за допомогою редуктора і манометра необхідне зусилля стискання електродів (рис. 3.8). Відредагувати випуск повітря із циліндра.

4.1.8 Перемикач ступенів поставити в положення “вимкнуто”, а на регуляторі РКС-801 виконати наступне:

- тумблер “Струм” поставити в положення “Відключено”;

- тумблер роду робіт поставити в положення “Одиночне зварювання”;

4.1.9 Встановити необхідну тривалість кожної позиції, при цьому потрібно враховувати, що величина позиції “Стиск” повинна бути такою, щоб електроди зварювальної машини за час цієї позиції могли зійтись і зусилля встигло нарости до встановленої величини. Крім того, забороняється встановлювати рівною нулю тривалість хоча б одної позиції, тобто одночасно встановлювати в нуль перемикач десятків і одиниць.

4.1.10 Впевнитись, що напруга на машину не подається.

4.1.11 Під’єднати підвісну частину вихідного роз’єма до регулятора і подати живлення на машину, при цьому повинен загорітися світлодіод “Мережа”.

4.1.12 Натиснути кнопку і прослідкувати роботу одиничного циклу.

Примітка: у випадку перевантаження за струмом в колі клапанів і спрацювання захисту (в цьому випадку загориться світлодіод “Захист”) вихідні пристрої регулятора відключаються. Подальша робота можлива у випадку виконання наступних операцій:- відключення регулятора від мережі;

- виявлення причин перевантажень за струмом в колі живлення клапанів і їх усунення;

- підключення регулятора до мережі.

4.1.13 Поставити тумблер роду робіт в положення “Серія зварювань”. Натиснути педаль і прослідкувати відпрацювання регулятором декількох циклів.

При чіткості роботи машини без включеного струму виконується зварювання деталей.

4.2 Порядок зварювання деталей на точковій підвісній машині

4.2.1 У відповідності до товщини і матеріалу зварюваних деталей вибрати необхідні параметри режиму зварювання.

4.2.2 Маніпулюючи зварювальними кліщами, підвести їх до зони зварювання.

4.2.3 Перемикачем “Нагрівання” і перемикачем ступенів зварювального трансформатора встановити необхідний зварювальний струм. Тумблером роду робіт встановити необхідний режим роботи. Вторинна напруга холостого ходу і коефіцієнти трансформації машини за ступенями приведені в таблиці 3.1.

4.2.4 Регулятором тиску встановити необхідний тиск повітря в пневмосистемі.

4.2.5 Регулятором циклу зварювання встановити необхідні витримки часу “Стиск”, “Зварювання”, “Проковування”, “Пауза”.

4.2.6 Підключити шафу керування до мережі.

4.2.7 Натиснути кнопку на кліщах.

Регулятор відпрацьовує одиничний цикл, якщо тумблер роду робіт знаходиться в положенні, що відповідає одиничному зварюванні. Якщо він знаходиться в положенні “Серія зварювань”, то при натиснутій кнопці цикл буде повторюватися автоматично, при чому, починаючи з другого циклу витримка часу “Попередній стиск” виключається (витримка “Стиск” повинна враховувати п. 4.1.9, врахуйте також примітки до п. 4.1.12).

4.2.8 Під час роботи слідкуйте за станом електродів. Контактні поверхні повинні бути строго паралельні, не повинно бути осьового зміщення електродів. Рекомендовані діаметри електродів при зварюванні листів товщиною δ: de = 2δ + 2.5мм. Орієнтований кут заточення –1200С.

4.2.9 При експлуатації уникайте різких згинів і стискання шлейфу живлення кліщів зварюваних.

4.2.10 В кінці роботи провести відключення машини:

а) виключити автоматичний вимикач;

б) відключити живлення електроенергією цехового щитка;

в) відключити живлення повітрям;

г) відключити живлення водою.

Відключення води потрібно проводити не раніше, ніж через 5 хв. після закінчення зварювання.

д) продути систему водяного охолодження стиснутим повітрям для видалення з неї води.


1153779510987472.html
1153821803649016.html
    PR.RU™